image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư

  Họ tên: Nguyễn Văn Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 1970

  Điện thoại: 0919765545

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư

  Họ tên: Châu Thị Thùy Trang

  Ngày, tháng, năm sinh: 1973

  Điện thoại: 0916321340

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. UV

  Họ tên: Trần Đức Tuấn

  Ngày, tháng, năm sinh: 1968

  Điện thoại: 0919193785

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. UV

  Họ tên: Phan Thị Hảo

  Ngày, tháng, năm sinh: 1974

  Điện thoại: 0974059040

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. UV

  Họ tên: Đỗ Thị Thúy Nghĩa

  Ngày, tháng, năm sinh: 1974

  Điện thoại: 0976396208

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Hiệu trưởng

  Họ tên: Nguyễn Văn Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 1970

  Điện thoại: 0919765545

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Hiệu Trưởng

  Họ tên: Trần Đức Tuấn

  Ngày, tháng, năm sinh: 1968

  Điện thoại: 0919193785

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Hiệu Trưởng

  Họ tên: Châu Thị Thùy Trang

  Ngày, tháng, năm sinh: 1973

  Điện thoại: 0916321340

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Phó Hiệu Trưởng

  Họ tên: Phan Thị Hảo

  Ngày, tháng, năm sinh: 1974

  Điện thoại: 0974059040

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ Tịch

  Họ tên: Đỗ Thị Thúy Nghĩa

  Ngày, tháng, năm sinh: 1974

  Điện thoại: 0976396208

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PCT

  Họ tên: Nguyễn Đăng Kiên

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Nữ công - Thủ quỹ

  Họ tên: Nguyễn Thị Chiến

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Trưởng ban Kiểm tra

  Họ tên: Lê Văn Đảo

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. UVBCH

  Họ tên: Nguyễn Chí Thuấn

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • 1. Tổ Toán Lý
  • anh-dai-dien

   1. Tổ Trưởng

   Họ tên: Nguyễn Duy Kiển

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/01/1975

   Điện thoại: 0829138193

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ Phó

   Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hiền

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Bích Diệp

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ viên

   Họ tên: Đỗ Nguyễn Trang Hồng Nhung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Tươi

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ Viên

   Họ tên: Lê Công Trình

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Tổ Viên

   Họ tên: Trần Thị Thùy Trang

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. Tổ Tự Nhiên
  • anh-dai-dien

   1. Tổ Trưởng

   Họ tên: Nguyễn Cửu Hiếu

   Ngày, tháng, năm sinh: 1975

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ Viên

   Họ tên: Vũ Viết Tuấn

   Ngày, tháng, năm sinh: 1980

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ Viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Thắm

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Tổ Viên

   Họ tên: Phùng Thị Hoài Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Tổ Phó

   Họ tên: Đinh Thị Minh Thương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Tổ Viên

   Họ tên: Trịnh Thị Tâm

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Tổ Viên

   Họ tên: Nguyễn Chí Thuấn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 3. Tổ Văn
  • anh-dai-dien

   1. Tổ Trưởng

   Họ tên: Nguyễn Tuyết Mai

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ Phó

   Họ tên: Đinh Thị Minh Lụa

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Tổ viên

   Họ tên: Lê Thị Hoài Thanh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
   

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Phước

 Địa chỉ: Đường ĐT753 - Đội 1 Ấp Cầu Rạt - Xã Tân Phước - Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam

Quản trị: Nguyễn Đăng Kiên

 Điện thoại: 02713 509 595 

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị